MC KRSTAŠ

Misija našeg kluba
Moto Klub obavlja ciljeve i zadatke koji su od značaja za razvoj i popularizaciju motociklizma.
U tom cilju Moto Klub se zalaže za:
1. Afirmacija i popularizaciju motociklizma
2. Poštovanje Zakona o bezbednosti u saobraćaju
3. Unapređenje i razvoj stručnog rada u oblasti motociklizma i u saradnji sa nadležnim organima za rad sa školskom decom i omladinom u cilju boljeg upoznavanja saobraćaja radi lične i kolektivne bezbednosti
4. Organizovanje predavanja, tribina, seminara
5. Bezbedne vožnje i korišćenja motorcikla
6. Podsticanje fer pleja
7. Objavljivanje publikacija i brošura o svom radu
Powered by WebExpress
UA-77327290-1